Լաբորատոր աշխատանք — կանոնավոր և անկանոն ձև ունեցող պինդ մարմինների խտության որոշումը

Աշխատանքի նպատակը կարողանալ որոշել մարմնի խտությունը

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր՝ թել, չափագլան, լծակավոր կշեռք, կշրաքարեր, ուղղանկյունանիստ և կամայական ձևի ոչ մեծ պինդ մարմիններ, որոնց խտությունը պետք է որոշել միլիմետրային բաժանումներով քանոնով:

Վերցրեցի ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող պինդ մարմինը, քանոնով չափեցի նրա abc կողմերի երկարությունները, նրա ծավալը որոշեցի v=abc բանաձևով: Կշեռքով չափեցի մարմնի m զանգվածը, խտությունըաղյուսակ1

որոշեցի ρ=m:v բանաձևով: Ստացված թիվը փնտրեցի խտությունների աղյուսյակում և իմացա թե ինչ նյութից է մարմինը:

աղյուսակ1

Աշխարհի բնակչության թիվն ու շարժը

Դասի հղումը
Այլ հղումներ 1 2
Բնակչության թվաքանակի հաշվիչ

1.Որո՞նք են աշխարհի բնակչության կտրուկ աճի պատճառները:

Զարգացումը և մարդկանց երկրից երկիր տեղափոխվելը

2.Ինչու ՞ է անհրաժեշտ իմանալ բնակչության մասին տվյալները:

Բնակչության քանակն իմանալով կարելի է անել կենսական հաշվարկներ, որի շնորհիվ երկրներում չի լինի որոշակի ապարների պակաս:

3.Ինչու ՞ է զարգացած երկրներում բնակչության աճը ավել քիչ, քան ոչ զարգացած երկրներում, չնայած այն հանգամանքին, որ զարգացած երկրներում կյանքի պայմաններն ավելի լավ են:

Որովհետև զարգացած երկրներում մարդկանց որոշ մաս չի մտածում բազմացման մասին, իսկ չզարգացած երկրներում բազմացումը ավելի մեծ դեր ունի: