MY FAMILY AT HOME

images of house

MY FAMILY AT HOME

My family lives in a small house.

Իմ ընտանիքը ապրում է փոքրիկ տան մեջ:

It’s simple but pretty.

Այն պարզ է, բայց սիրուն:

It has a large garden.

Այն ունի մեծ պարտեզ:

I like to work in the garden but my sister hates to work in the garden.

Ես սիրում եմ աշխատել պարտեզում, իսկ իմ քույրիկը չի սիրում աշխատել պարտեզում:

She prefers to read.

Նա նախընտրում է կարդալ:

She reads in the morning, in the afternoon and at night.

Նա կարդում է առավոտյան, ցերեկը և գիշերը:

I give all of the vegetables to mom and dad.

Ես տալիս եմ բոլոր բանջարեղենները մայրիկին և հայրիկին:

They like to cook in our small kitchen.

Նրանք սիրում են պատրաստել մեր փոքրիկ խոհանոցում:

I eat any vegetable but my sister eats only a few.

Ես ուտում եմ ցանկացած բանջարեղեն, իսկ իմ քույրիկը միայն որոշները:

My family always eats breakfast and dinner together.

Իմ ընտանիքը միշտ միասին է նախաճաշում և ընթրում:

We talk. We laugh. Then my sister washes the dishes.

Մենք զրուցում ենք: Մենք ծիծաղում ենք: Հետո իմ քույրիկը լվանում է ամանները:

At night dad likes to listen to music.

Գիշերը հայրիկս սիրում է երաժշտություն լսել:

Mom works on the computer.

Մայրիկը աշխատում է համակարգչով:

I watch television. And my sister reads.

Ես հեռուստացույց եմ նայում: Քույրիկս կարդում է:

Soon we go to bed.

Շուտով մենք գնում ենք քնելու:

My parents go to bed late but my sister and I go to bed early.

Ծնողներս ուշ են քնում, բայց քույրիկս ու ես շուտ ենք պառկում:

I’m ready to go to sleep but my sister wants to keep reading.

Ես պատրաստ եմ գնամ քնելու, բայց քույրիկս ուզում է շարունակել կարդալ:

DID YOU UNDERSTAND THE TEXT?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Which is another way to describe the family’s house?
1 cramped but cozy
2 narrow but suitable
3 little but attractive
4 old but cheery
Question 2:
The family has how many members?
1 two
2 three
3 four
4 five
Question 3:
Who doesn’t enjoy working in the garden?
1 grandmother
2 cousin
3 father
4 sister
Question 4:
When does the sister like to read?
1 at night
2 in the afternoon
3 in the morning
4 all of the above
Question 5:
When do the family members not eat together?
1 at dinner
2 at lunch
3 at breakfast
4 all of the above
Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s