Հայոց լեզու, 8- րդ դասարան, 20.10.2021

Վերհիշում ենք բառերի կազմությունը:

  1. Տրվածբառերըբաժանի՛րբառակազմականբաղադրիչների (արմատներիևածանցների): Ինչպիսի՞բառերենհավաքվածբառաշարքերիցյուրաքանչյուրում:

Ա. Թվական, պատմություն, աղյուսակ, գրիչ, ազդեցություն, խորություն:

Թվական՝

արմատ-թիվ

ածանց-ական

Պատմություն

արմատ-պատմել

ածանց-ություն

Աղյուսակ

արմատ-աղյուս

ածանց-ակ

Գրիչ

արմատ-գրել

ածանց-իչ

ազդեցություն

արմատ-ազդել

ածանց-ություն

խորություն

արմատ-խոր

ածանց-ություն

Բ. Արևելք, արևմուտք, կենսագիր, օտարամուտ, ծովագնաց, ինքնատիպ:

Արևելք

արմատ-արև

արմատ-ել

ածանց-ք

Արևմուտք

արմատ-արև

արմատ-մուտ

ածանց-ք

Կենսագիր

արմատ-կենս

հոդակապ-ա

արմատ-գիր

Օտարամուտ

արմատ-օտար

հոդակապ-ա

արմատ-մոտք

Ծովագնաց

արմատ-ծով

հոդակապ-ա

արմատ-գնացող

Ինքնատիպ

արմատ-ինքն

հոդակապ-ա

արմատ-տիպ(նման)

Գ. Արևելյան, կենսագրություն, արևադարձային, անուշահոտություն, բազմատեսակություն:

Արևելյան

արմատ-արևելք

ածանց-յան

Կենսագրություն

արմատ-կենս

հոդակապ-ա

արմատ-գիր

ածանց-ություն

Արևադարձային

արմատ-արև

հոդակապ-ա

արմատ-դարձ

ածանց-ային

Անուշահոտություն

արմատ-անուշ

հոդակապ-ա

արմատ-հոտ

ածանց-ություն

Բազմատեսակություն

արմատ-բազում

հոդֆակապ-ա

արմատ-տեսակ

ածանց-ություն

2. Նախադասությունները լրացրո՛ւ:

Միայն մեկ արմատով կազմված բառերը կոչվում են պարզ բառեր.
Օրինակ` կրակ, հոդ, ջուր, օդ, տուն:
Մեկ արմատով և ածանցով կամ ածանցներով կազմված բառերը կոչվում են պարզ ածանցավոր բառեր. օրինակ` կրակոտություն, հողեղեն, արևելյան:
Մեկից ավելի արմատներով կազմված բառերը կոչվում են բարդ բառեր, օրինակ` ջրհոր, օդանցք, օդաչու:
Մեկից ավելի արմատներով և ածանցով կամ ածանցներով կազմված բառերը կոչվում են բարդ ածանցավոր բառեր, օրինակ` կրակմարիչ, անջրանցիկ, արևածաղիկ:

3. Տրված բառերից առանձնացրու այն արմատները, որոնք
 ա) հնչյունափոխված են.
բ) միայնակ, որպես բառ չեն գործածվում (չես հանդիպել):
Օրինակ`
ա) բնութագրել — բնութ (բնույթ) – ույ-ը դարձել է  ու.
բ) խորազնին – զնին արմատը միայնակ, որպես բառ  չի գործածվում,

ա)Զուգել, լուսավոր, ջրամբար, գնել, չվերթ, շինության, լճափ, հանգստություն:
բ) Խորաքնին, հետախույզ, մեծասքանչ, զորասյուն, զբոսանավ, կենտրոնախույս, ճյուղակոտոր, փառամոլ:

4. Փորձի՛ր այս բառերի կազմությունն ու նշանակությունը բացատրել:
ա) Այգեբաց, այգաբաց:
բ) Հայելի, հայացք, ծովահայաց: (գրաբ. հայել — նայել)
գ) Ակնթարթ, ակնհայտ, ակնոց:
դ) Քինախնդիր, վրեժխնդիր, մանրախնդիր (գրաբ. խնդրել —
փնտրել):

5.Բաղադրյալ այնպիսի բառեր կազմի՛ր, որոնց սկզբում լինեն տրված բառերի վերջին բաղադրիչները: Ի՞նչ է փոխվում:

Դեղնակտուց, կենսախինդ, կենսագիր, քինախնդիր, ակնդետ:

6. Այնպիսի բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր, որոնց վերջում լինեն տրված բառերի առաջին բաղադրիչները: Ի՞նչ է փոխվում:

Բուսական, կատվազգի, սուզանավ, սիրառատ, շինություն:

7. Ա շարքի նախածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրի՛ր Բ շարքի բառերի հետ:

Ա. Հակ, անդր, արտ, համ, նախ, վեր, գեր, տար:

Բ. Կարծիք, դարձնել, գրել, գտնել, հարված, զգեստ, օրոք, դասել:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s