խնդիրներ և լուծումներ

Դասեր.15

Թեման.Մարմինների փոխազդեցությունը:Մարմնի զանգված:

Լաբորատորիայում կատարվող փորձեր և  քննարկվող հարցեր.

1.Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի՞ իր արագությունը,թե ոչ:

ոչ


2.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ

Գնդակով կեգլիյին խփելը:

Դոմինոները իրար մոտիկ կանգնեցնելը և առաջին դոմինոն բրդելը:

Գնդակը վայր ընկնելուց պայտելը:

Ջերմությունից մոմի հալվելը:


3.Մարմնի որ հատկությունն է կոչվում իներտություն

Անշարժությունը


4.Որ մեծությունն են անվանում մարմնի զանգված

Որը ձգում է մարմնին դեպի Երկիր:


5.Ինչպե՞ս կարելի է չափել մարմնի զանգվածը

Կարելի է վերցնել փայտ, որի կենտրոնից կապել թել և կախել: Այդ փայտի մի ծերից կապել այն մարմինը, որի զանգվածը ուզում ենք իմանալ, իսկ մյուս ծայրից հերթով կապել այնպիսի տարբեր զանգվածներ ունեցող առարկաներ, որոնց զանգվածները մենք արդեն գիտենք: Փորձենք այնքան ժամանակ, մինչև փայտի երկու բևեռները հավասարվեն: Երբ հավասարվեն, ուրեմն մեր մարմինը այնքան ծանրության է, որքան մյուս բևեռի ծանրոցը: 


6.Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում զանգվածը

մգ. (միլիգրամ), գ. (գրամ), կգ. (կիլոգրամ), ց. (ցենտներ), տ. (տոննա):

7.Ի՞նչն է զանգվածի չափանմուշը միավորների ՄՀ-ում

ա.ծանոթացում զանգվածի չափման գործիքների հետ

բ.ծանոթացում կշռման կանոններին

գ. տարբեր մարմինների զանգվածների որոշումը լծակավոր կշեռքի և կշռաքարերի միջոցով

Պատասխան՝ գ. տարբեր մարմինների զանգվածների որոշումը լծակավոր կշեռքի և կշռաքարերի միջոցով


Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ 43-ից էջ48

դասը

Հարցեր և առաչադրանքներ

1

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից էջ25-ից մինչև էջ29-ը:

Կրկնել ստորև անցած թեմաները,կարգի բերել բլոգները:

2.11-13.11

Առաջադրանքներ

Ստորև նշված խնդիրների լուծման ժամանակ ,խնդրի գրառման ձևը և լուծումը պահպանելու համար, օգտվել Է.Ղազարյանի դասագրքի էջ 38-ում լուծված խնդիրների օրինակներից:

ԿատարելԳ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից էջ17-ից մինչև էջ26-ը: 

im20

Լուծել Է.Ղազարյանի դասագրքից ՝էջ169-ի խնդիրներ31-ից մինչև48 -ը:

Безымянный

5+3=8

Պատ.՝ 8մ


Безымянный

ինքնաթիռ

Լուծում

400+300=70

Պատասխան 70 կմ.


Безымянный

1կմ.=1000մ.

1ժ.=3600վ.

36•1000:3600=10

Պատասխան՝ 10մ./վ.


Безымянный

1կմ.=100000սմ.

1ժ.=3600վ.

18•100000:3600=500

Պատասխան՝ 500սմ./վ.

1կմ.=1000մ.

1ժ.=3600վ.

18•1000:3600=5

Պատասխան՝ 5մ./վ.


Безымянный

72•1000:3600=20

20մ./վ.>15մ./վ.

Պատասխան՝ դելֆինի արագությունը ավելի մեծ է:


Безымянный

30:60=0,5ժ.

20:0,5=40կմ./ժ.

Պատասխան՝ 40կմ./ժ.


Безымянный

100:10=10

10*3600:100=36

Պատ.`36 կմ./ժ.

Ձեր<<ֆիզիկա>> բաժնում կատարեք և լրացրեք ստորև նշված բոլոր առաջադրանքները:

26.10-30.10

Թեման.Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն:Իներցիա

Քննարկվող հարցեր.

1.Ո՞ր շարժումն է կոչվում հավասաաչափ:

2.Ո՞ր մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը

3.Ի՞նչ միավորներով է չափվում արագությունը՝ՄՀ-ում

4.Ինչպե՞ս որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը

5.Ինչպե՞ս որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը,եթե հայտնի են մարմնի արագությունն ու ճանապարհը,գրել բանաձևը:

6.Ինչպե՞ս է շարժվում մարմինը,եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում

7.Ո՞ր երևույթն  է կոչվում իներցիա

8.Ինչու՞ է վտանգավոր թռչել շարժվող ավտոբուսից

9.Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի՞ իր արագությունը,թե՞ ոչ:

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից սովորել էջ 

Սովորել.Է.Ղազարյանի դասագրքից սովորել էջ 21-ից մինչև էջ 34-ըև

40-ից մինչև էջ42

Առաջադրանքներ

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ17-ից մինչև էջ24-ը և Է.Ղազարյանի դասագրքից ՝էջ169-ի խնդիրներ31-ից մինչև 36-ը:

19.10-23.10

Թեման.

Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն:Նյութական կետ:Շարժման հետագիծ:Ճանապարհ:

Լաբորաորիայում ՝մի քանի փորձեր«Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն»: 

Քննարկվող հարցեր.

1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում

2.բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ

3.որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին

4.Ինչն են անվանում նյութական կետ

5.Որ դեպքում մարմինը կարելի է համարել նյութական կետ,.որ դեպքում՝ոչ

6.Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ

7.Ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ

8.Ինչով է տարբերվում հետագիծն անցած ճանապարհից:

Սովորել.Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ21-ից մինչև էջ 28-ը

28.09-2.10;7.10-11.10

Նախորդ դասի առաջադրանքները շարունակել կատարել:

Թեման:Ֆիզիկական մեծություններ:Ֆիզիկական մեծությունների չափումը:Չափման սխալ:

Քննարկվող հարցեր՝

1.ինչպե՞ս ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին

2.ի՞նչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից

4.Ի՞նչ է վարկածը

5.Ի՞նչ է օրենքը

6.Ի՞նչ է  ֆիզիկական տես ությունը

7.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ

8.Ի՞նչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն:

9.Երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք

10.Ինչ չափիչ   սարքեր    եք ճանաչում: Թվարկեք

11.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում

12.Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակ

13.Որն է չափիչ սարքի չափման սահմանը

14.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք

15.Ինչից է կախված չափման սխալը

Սովորել.Է.Ղազարյանի դասագրքից՝(Ֆիզիկա 7)սովորել էջ13-ից,մինչև էջ 16-ը,գրավոր պատասխանել էջ16-ի հարցերին : Էջ 18-20-ը կարդալ ծանոթանալ ուսումնասիրել,ցանկալի է որևէ ֆիզիկոսի հայտնագործման վերաբերյալ պատրաստել նյութ:

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝կատարել էջ166-ի1-ից-20 վարժությունները:

Համացանցից կամ հանրագիտարաններից փնտրտել և գտնել տարբեր երկրների երկարությունների և զանգվածի միավորները և պատրաստել նյութ:Հղումը ուղարկեք ինձ(g.mkhitaryan@mskh.am)

14.09-25.09

Թեման.Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան:Ֆիզիկական երևույթներ:Դիտումներ և փորձեր:

Լաբորատորիայում.մի շարք փորձեր«ֆիզիկական երևույթներ»,փորձ,դիտում հասկացողությունների ներմուծման նպատակով

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s