Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում — 2020

Անուն, ազգանուն — Անդրանիկ Փարադյան

Դպրոց — Միջին

Դասարան — 6.6

Տեսադասեր — Բոլոր տեսադասերին, ըստ դասցուցակի, մասնակցել եմ

Առարկայական նախագծեր — մասնակցել եմ

Ընտանեկան նախագծեր — մասնակցել եմ

Ընտանեկան մարմնամարզություն — մասնակցել եմ

Ինքնակրթություն — ուսումնասիրում եմ համակարգչային ծրագրերն և Java script ծրագրավորման լեզուն


Ստորև կներկայացնեմ առցանց ուսուցման բլոգում ներկայացված աշխատանքներս շաբաթ առ շաբաթ:

Մարտի 2-8

Մայրենի

https://andranik.travel.blog/2020/03/02/%d5%ab%d5%b4-%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b6%d6%81%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%aa%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6/

https://andranik.travel.blog/2020/03/06/%d5%bf%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%bf%d5%a8-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4/

Մաթեմատիկա

https://andranik.travel.blog/2020/03/06/%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%bf/

https://andranik.travel.blog/2020/03/06/05-03-2020/

https://andranik.travel.blog/2020/03/06/06-03-2020/

Ռուսերեն

https://andranik.travel.blog/2020/03/06/%d0%bf%d1%80%d1%8b%d0%b6%d0%be%d0%ba/

Անգլերեն

https://andranik.travel.blog/2020/03/06/letter-from-britain/

Պատմություն

https://andranik.travel.blog/2020/03/07/%d5%bf%d5%ab%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a5%d5%ae/

Բնագիտություն

https://andranik.travel.blog/2020/03/07/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-2-8/


Մարտի 16-22

Մայրենի

https://andranik.travel.blog/2020/03/14/%d5%b0%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d5%a8/

Մաթեմատիկա

https://andranik.travel.blog/2020/03/17/17-03-2020-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%af-i/

https://andranik.travel.blog/2020/03/19/%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d6%86%d5%ab%d5%af-%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b4/

https://andranik.travel.blog/2020/03/21/20-03-2020/

Ռուսերեն

https://andranik.travel.blog/2020/03/17/16-20-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/

Անգլերեն

https://andranik.travel.blog/2020/03/19/our-vacation/

Պատմություն

https://andranik.travel.blog/2020/03/20/%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a7-%d5%ac%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d6%80%d5%a2-%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd/

Բնագիտություն

https://andranik.travel.blog/2020/03/20/%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%a2%d5%bb%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d6%87-%d5%a2%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%a1%d5%a2%d5%bb%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a5%d6%80/

Մարմնամարզություն

https://andranik.travel.blog/2020/03/17/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81/


Մարտի 30 — Ապրիլի 3

Մայրենի

https://andranik.travel.blog/2020/04/02/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a8/

Մաթեմատիկա

https://andranik.travel.blog/2020/03/30/30-03-2020-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-2/

https://andranik.travel.blog/2020/04/02/01-04-2020-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/

https://andranik.travel.blog/2020/04/05/05-04-2020-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/

Ռուսերեն

https://andranik.travel.blog/2020/03/30/%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%b0/

Անգլերեն

https://andranik.travel.blog/2020/03/30/my-family-at-home/

https://andranik.travel.blog/2020/03/30/easter/


Ապրիլի 6-10

Մայրենի

https://andranik.travel.blog/2020/04/08/%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%ab%d5%bf-%d5%b0%d5%a5%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%a9%d5%ab-%d6%87-%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%ac%d5%bf%d6%86%d5%ab%d5%ac%d5%b4%d5%ab-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a2%d5%a5%d6%80/

Մաթեմատիկա

https://andranik.travel.blog/2020/04/08/08-04-2020/

https://andranik.travel.blog/2020/04/11/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%ac%d5%b8%d6%82/

Անգլերեն

https://andranik.travel.blog/2020/04/07/my-musical-instrument/

Պատմություն

https://andranik.travel.blog/2020/04/06/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%a6%d5%a4-ii/

Բնագիտություն

https://andranik.travel.blog/2020/04/07/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac-6-10-%d5%b0%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%be%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80/


Ապրիլի 13-17

Մաթեմատիկա

https://andranik.travel.blog/2020/04/15/15-04-2020/

Մայրենի

https://andranik.travel.blog/2020/04/15/%d5%ab%d5%b4-%d5%b0%d5%a5%d5%b2%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%ae-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d5%a8-%d5%a3%d5%a1%d5%b2%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80/

Ռուսաց լեզու

https://andranik.travel.blog/2020/04/16/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/

Անգլերեն

https://andranik.travel.blog/2020/04/19/april-13-17-the-girl-who-lived-with-gazelles/


Ապրիլի 20-24

Մայրենի

https://andranik.travel.blog/2020/04/23/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%b8%d6%80%d6%84-%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%b2-%d6%87-%d5%b0/

Մաթեմատիկա

https://andranik.travel.blog/2020/04/23/%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a4%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%84%d5%a1%d5%b6%d5%a1/

Ռուսերեն

https://andranik.travel.blog/2020/04/23/%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%88%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b9/

Անգլերեն

https://andranik.travel.blog/2020/04/25/can-can-not-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ac-%d5%b9%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ac/

Բնագիտություն

https://andranik.travel.blog/2020/04/25/%d5%a8%d5%b6%d5%b1%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%be%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%a8-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac-20-24/

Պատմություն

https://andranik.travel.blog/2020/04/26/%d5%a1%d5%ac%d5%a5%d6%84%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a5%d5%a4%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d6%87-%d5%b0%d5%a5%d5%ac%d5%ac%d5%a5%d5%b6%d5%ab%d5%a6%d5%b4%d5%a8/


Ապրիլի 27-30

Մայրենի

https://andranik.travel.blog/2020/04/30/%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1-%d5%ae%d5%bc%d5%a5%d6%80-%d5%b0%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%bd%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%ba%d5%a8/

Մաթեմատիկա

https://andranik.travel.blog/2020/05/01/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-27-30/

Բնագիտություն

https://andranik.travel.blog/2020/04/25/2276/


ԻՄ ՆԱԽԱԳԾԵՐԸ — մայիսի 4-8

Ռուսերեն

https://andranik.travel.blog/2020/05/09/%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%8c/

 

Մաթեմատիկա

https://andranik.travel.blog/2020/05/07/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d6%86%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d6%87-%d5%a4%d5%ab%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80/

Բնագիտություն

https://andranik.travel.blog/2020/05/09/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%ac%d5%b8%d5%ac%d5%ab%d5%af%d5%ab-%d5%ae%d5%ac%d5%a5%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/


Մայիսի 11-15

Անիմացիա

https://andranik.travel.blog/2020/05/17/2462/

Մաթեմատիկա

https://andranik.travel.blog/2020/05/16/15-05-2020/

Բնագիտություն

https://andranik.travel.blog/2020/05/15/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%b3%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd%d5%a5%d6%80/

Անգլերեն

https://andranik.travel.blog/2020/05/16/may-11-15/


Մայիսի 18-22

Շաբաթվա ընթացքում ես ավարտել եմ «Սասնա Ծռեր էպոսի նկարազարդումներ» Նախագիծը, ուսումնասիրել եմ javaskript-ը և դրանով ստեղծել եմ նոր HTML-ֆորմատի էջ:

Շարունակել եմ ռուսերենի Матрешка նախագիծը:

Մասնակցել եմ մայրենիյի վիկտորինային:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s